Popis činností:

 • kosení krajnic kolem komunikací
 • úklid po zimním období
 • čištění příkopů a jejich profilace,
 • čištění krajnic vozovky a odstranění veškerých nánosů
 • zimní údržba, odstraňování sněhu plužením a sněžnými frézami
 • odstraňování překážek na vozovce
 • kosení veškerých násypů a zářezů v okolí komunikací
 • ořez větví zasahujících do profilu komunikací 
 • ozdravování stromů v okolí komunikací
 

Kapacitní možnosti:

 • kosení krajnic – 80 000 m2/den
 • čištění a profilace příkopů – 5 km/den
 • čištění krajnic – 20 km/den
 • ořez větví v profilu komunikace – 8 km/den
 • zimní údržba
 • 2 x těžká sněžná fréza 2 x 2 500 t/hod
 • 2 x lehká sněžná fréza 2 x 600 t/hod
 • 3 x sněžné pluhy 4 m záběr
 • 1 x sněžný pluh 6 m záběr