strojirenství stavební

divize

komunální

divize

lesní

divize

provoz

minipivovarů

Ve dnech 10.-14.5.2016 se zástupci společnosti KAIMAN, s.r.o. účastnili doprovodné podnikatelské mise do Nigérie a Senegalu.

 

Strojírenství
Stavební divize
Komunální divize
Lesní divize